marketing online

jak zrobić skrót strony internetowej na pulpicie

• Zakładki: 3

Wstęp

Skrót strony internetowej na pulpicie to łatwy sposób na szybkie dostęp do ulubionych witryn. Możesz go utworzyć w kilku prostych krokach. Po pierwsze, otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, którą chcesz skrócić. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę strony i wybierz opcję „Utwórz skrót”. Możesz również skorzystać z opcji „Utwórz skrót na pulpicie”, aby skrót został utworzony bezpośrednio na pulpicie. Po utworzeniu skrótu możesz go edytować, aby zmienić jego nazwę lub ikonę. Możesz również przeciągnąć skrót do dowolnego miejsca na pulpicie.

Jak skonfigurować skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą przeglądarki Chrome

Aby skonfigurować skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą przeglądarki Chrome, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz przeglądarkę Chrome i przejdź do strony internetowej, którą chcesz skonfigurować jako skrót.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę strony internetowej w pasku adresu i wybierz opcję „Utwórz skrót”.

3. W oknie dialogowym wybierz opcję „Utwórz skrót na pulpicie”.

4. Kliknij przycisk „Utwórz”.

5. Skrót strony internetowej zostanie utworzony na pulpicie. Możesz go teraz przesuwać, aby go przenieść w inne miejsce.

Jak utworzyć skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą przeglądarki Firefox

Aby utworzyć skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą przeglądarki Firefox, należy wykonać następujące czynności:
1. Otwórz przeglądarkę Firefox i przejdź do strony internetowej, którą chcesz skrócić.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie i wybierz opcję „Utwórz skrót”.
3. Wybierz miejsce, w którym chcesz umieścić skrót, np. pulpit.
4. Kliknij przycisk „Utwórz”.

Skrót strony internetowej zostanie utworzony na pulpicie.

Jak skonfigurować skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą przeglądarki Safari

Aby skonfigurować skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą przeglądarki Safari, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz przeglądarkę Safari i przejdź do strony internetowej, którą chcesz skonfigurować jako skrót.

2. Kliknij ikonę ustawień przeglądarki Safari w prawym górnym rogu ekranu.

3. Wybierz opcję „Utwórz skrót na pulpicie” z menu.

4. Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wprowadzić nazwę skrótu i wybrać lokalizację, w której ma się on znajdować.

5. Kliknij przycisk „Utwórz”, aby zapisać skrót.

Po wykonaniu powyższych kroków skrót strony internetowej zostanie utworzony na pulpicie.

Jak utworzyć skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą przeglądarki Edge

Aby utworzyć skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą przeglądarki Edge, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Edge i przejdź do strony internetowej, którą chcesz skrócić.
2. Kliknij trzy poziome kropki w prawym górnym rogu przeglądarki.
3. Wybierz opcję „Utwórz skrót” z menu.
4. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać skrót, np. pulpit.
5. Kliknij przycisk „Utwórz”.

Po wykonaniu powyższych kroków skrót strony internetowej zostanie utworzony na pulpicie.

Jak skonfigurować skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą systemu Windows

Aby skonfigurować skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą systemu Windows, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony internetowej, którą chcesz skonfigurować jako skrót.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie internetowej i wybierz opcję „Utwórz skrót”.

3. Wybierz miejsce, w którym chcesz umieścić skrót, np. pulpit.

4. Kliknij przycisk „Utwórz”.

5. Skrót strony internetowej zostanie utworzony na pulpicie. Możesz go teraz przesuwać, aby go przenieść w inne miejsce.

Jak utworzyć skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą systemu Mac OS

Aby utworzyć skrót strony internetowej na pulpicie w systemie Mac OS, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony internetowej, którą chcesz skrócić.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę strony internetowej w pasku adresu przeglądarki.
3. Wybierz opcję „Utwórz skrót” z menu kontekstowego.
4. Przeciągnij skrót na pulpit.
5. Gotowe! Skrót strony internetowej został utworzony na pulpicie.

Jak skonfigurować skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą aplikacji mobilnych

Aby skonfigurować skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą aplikacji mobilnych, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz aplikację mobilną, która obsługuje skróty stron internetowych.

2. Przejdź do ustawień aplikacji i wybierz opcję „Utwórz skrót”.

3. Wprowadź adres URL strony internetowej, którą chcesz skonfigurować jako skrót.

4. Wybierz opcję „Utwórz skrót”.

5. Wybierz opcję „Ustaw jako skrót na pulpicie”.

6. Wybierz opcję „Zapisz”, aby zapisać skrót na pulpicie.

Po wykonaniu powyższych kroków skrót strony internetowej zostanie skonfigurowany na pulpicie za pomocą aplikacji mobilnych.

Jak utworzyć skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą narzędzi do tworzenia skrótów

Aby utworzyć skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą narzędzi do tworzenia skrótów, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony internetowej, którą chcesz skrócić.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie internetowej i wybierz opcję „Utwórz skrót”.
3. Wybierz miejsce, w którym chcesz umieścić skrót, np. pulpit.
4. Kliknij przycisk „Utwórz”.
5. Skrót strony internetowej zostanie utworzony na pulpicie.

Jak skonfigurować skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą skryptów

Aby skonfigurować skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą skryptów, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz edytor tekstu i wprowadź następujący skrypt:

Set WshShell = WScript.CreateObject(„WScript.Shell”)
WshShell.CreateShortcut(„C:Documents and SettingsDesktopNazwa skrótu.lnk”).TargetPath = „http://adres_strony_internetowej”

2. Zastąp „Nazwa skrótu” nazwą skrótu, który chcesz utworzyć, a „adres_strony_internetowej” adresem strony internetowej, do której chcesz utworzyć skrót.

3. Zapisz plik jako skrypt.vbs.

4. Uruchom skrypt.vbs, aby utworzyć skrót strony internetowej na pulpicie.

Jak utworzyć skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą narzędzi do tworzenia skrótów w przeglądarkach internetowych

Aby utworzyć skrót strony internetowej na pulpicie za pomocą narzędzi do tworzenia skrótów w przeglądarkach internetowych, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony internetowej, którą chcesz skrócić.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie internetowej i wybierz opcję „Utwórz skrót”.

3. Wybierz miejsce, w którym chcesz umieścić skrót, np. pulpit.

4. Kliknij przycisk „Utwórz”.

5. Skrót strony internetowej zostanie utworzony na pulpicie.

36 wyświetleń
bookmark icon