marketing online

jak zrobić przypis strony internetowej przykład

• Zakładki: 2

Wstęp

Przypisy stron internetowych są ważnym elementem wszelkiego rodzaju publikacji, zarówno tych w formie papierowej, jak i elektronicznej. Przypisy służą do wskazania źródeł informacji, które zostały wykorzystane w danym artykule lub publikacji. W tym artykule omówimy, jak zrobić przypis strony internetowej. Przedstawimy kroki, które należy wykonać, aby poprawnie dodać przypis strony internetowej do publikacji.

Jak wykonać poprawny przypis strony internetowej

Aby wykonać poprawny przypis strony internetowej, należy zastosować następujący format: Nazwa autora (jeśli jest dostępna). „Tytuł strony internetowej”. Nazwa witryny, Data publikacji (jeśli jest dostępna), URL. Przykład:

John Smith. „Jak wykonać poprawny przypis strony internetowej”. Poradnik dla początkujących, 15 marca 2021, https://poradnik.pl/jak-wykonac-poprawny-przypis-strony-internetowej/.

Jak zrobić przypis strony internetowej zgodnie z normami APA

Przypis strony internetowej zgodnie z normami APA powinien zawierać następujące informacje: Nazwa autora (jeśli jest dostępna), tytuł strony, data publikacji (jeśli jest dostępna) oraz adres URL. Przykładowy przypis strony internetowej zgodnie z normami APA może wyglądać następująco:

Smith, J. (2020, czerwiec). Jak zrobić przypis strony internetowej zgodnie z normami APA. Dostępne na: https://example.com/apa-citation-guide

Jak wykorzystać przypisy stron internetowych w swojej pracy naukowej

Przypisy stron internetowych są ważnym elementem w pracy naukowej, ponieważ pozwalają czytelnikom na śledzenie źródeł informacji, które zostały wykorzystane w pracy. Przypisy stron internetowych powinny być wykorzystywane w celu udokumentowania informacji, które zostały wykorzystane w pracy. Przypisy stron internetowych powinny zawierać następujące informacje: nazwę autora, tytuł strony internetowej, adres URL, data dostępności i data publikacji. Przykład przypisu strony internetowej może wyglądać następująco: (Nazwisko Autora, Tytuł Strony Internetowej, URL, Data Dostępności). Przypisy stron internetowych powinny być wykorzystywane w celu udokumentowania informacji, które zostały wykorzystane w pracy.

Jak zrobić przypis strony internetowej w formacie MLA

Aby zrobić przypis strony internetowej w formacie MLA, należy użyć następującego szablonu: Autor. Tytuł strony. Numer wersji (jeśli jest dostępny). Nazwa wydawcy, Data publikacji. URL. Na przykład:

Smith, John. „Jak zrobić przypis strony internetowej w formacie MLA”. MLA Style Guide, 15 marca 2020. https://www.mlastyle.org/how-to-cite-a-website-mla/.

Jak wykonać przypis strony internetowej w formacie Chicago

Przypis strony internetowej w formacie Chicago powinien zawierać następujące informacje: nazwa autora, tytuł strony, adres URL, data dostępu i (opcjonalnie) data publikacji. Przykład:

[Nazwa autora], [Tytuł strony], [Adres URL], [Data dostępu], [Data publikacji (opcjonalnie)].

Jak wykonać przypis strony internetowej w formacie Harvard

Źródło:

Kowalski, J. (2020). Jak zaplanować swoje finanse. [online] Dostępne na: [Dostęp: 15.05.2020].

Kowalski, J. (2020). Jak zaplanować swoje finanse. [online] Dostępne na: [Dostęp: 15.05.2020].

Jak wykonać przypis strony internetowej w formacie Turabian

Przypis strony internetowej w formacie Turabian powinien zawierać następujące informacje: Nazwa autora (jeśli jest dostępna), tytuł strony internetowej, adres URL, data dostępności strony internetowej (jeśli jest dostępna). Przykład:

John Smith, „Jak zacząć biznes”, www.jakzaczacbiznes.pl, dostępne 20 marca 2020 r.

Jak wykonać przypis strony internetowej w formacie IEEE

Przypis strony internetowej w formacie IEEE można wykonać w następujący sposób:

[1] A. Autor, „Tytuł strony internetowej”, [Online]. Dostępne: adres URL strony internetowej [Data dostępu].

Jak wykonać przypis strony internetowej w formacie ACS

Źródło:

Kowalski, J. (2020). Jak zaplanować swoje finanse. [online] Dostępne na: [Dostęp: 15.05.2020].

Przypis:
Kowalski, J. (2020). Jak zaplanować swoje finanse. [online] Dostępne na: [Dostęp: 15.05.2020].

Jak wykonać przypis strony internetowej w formacie AMA

Źródło: [Nazwa strony internetowej]

Przypis:

[Nazwa strony internetowej]. Dostępne na: [adres URL], [data dostępu].

46 wyświetleń
bookmark icon