marketing online

jak zapisać źródło strony internetowej

• Zakładki: 1

Wstęp

Zapisywanie źródła strony internetowej jest łatwym sposobem na zachowanie informacji, które znajdują się na stronie. Zapisanie źródła strony internetowej może być przydatne w przypadku, gdy chcesz powrócić do strony w przyszłości lub gdy chcesz skorzystać z informacji zawartych na stronie. Istnieje kilka sposobów zapisywania źródła strony internetowej, w tym zapisywanie adresu URL, zapisywanie kodu źródłowego strony internetowej i zapisywanie strony jako plik PDF.

Jak zapisać źródło strony internetowej w formacie APA

Źródło strony internetowej można zapisać w formacie APA w następujący sposób: Nazwa strony internetowej (Rok). Tytuł strony. [Typ źródła]. Pobrane z: adres URL.

Na przykład:

Wikipedia (2020). Strona główna. [Strona internetowa]. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna.

Jak zapisać źródło strony internetowej w formacie MLA

Źródło strony internetowej w formacie MLA można zapisać w następujący sposób: Nazwa strony internetowej. Data publikacji lub ostatniej aktualizacji. Data dostępu. URL. Przykład: „Koronawirus w Polsce.” Główny Inspektorat Sanitarny, 2020, https://gis.gov.pl/koronawirus/.

Jak zapisać źródło strony internetowej w formacie Chicago

Źródło strony internetowej:

Nazwa strony internetowej. „Tytuł strony.” Data dostępności. .

Jak zapisać źródło strony internetowej w formacie Harvard

Źródło: [Nazwa strony internetowej], [data dostępu], [adres URL]. Przykład: Google, 15.05.2020, https://www.google.com/.

Jak zapisać źródło strony internetowej w formacie IEEE

Źródło strony internetowej można zapisać w formacie IEEE w następujący sposób: [Nazwa autora], [Tytuł strony], [Data dostępności], [Adres URL]. Przykładowo: Smith, J., „Jak zapisać źródło strony internetowej w formacie IEEE”, [Data dostępności], [Adres URL].

Jak zapisać źródło strony internetowej w formacie Turabian

Autor. „Tytuł strony internetowej.” Data publikacji lub ostatniej aktualizacji. Nazwa witryny. Data dostępu, URL.

Jak zapisać źródło strony internetowej w formacie Oxford

Źródło strony internetowej: Nazwa strony internetowej. [Internet]. Miejsce wydania: Wydawca; Data publikacji [data dostępu]. Dostępne na: adres URL.

Przykład:

Wikipedia. [Internet]. San Francisco: Wikimedia Foundation; 2020 [data dostępu: 15.05.2020]. Dostępne na: https://www.wikipedia.org/.

Jak zapisać źródło strony internetowej w formacie Vancouver

Źródło strony internetowej:

Nazwa strony internetowej. [Internet]. Miejsce wydania: Wydawca; [data aktualizacji lub data dostępu]. Dostępne na: adres URL.

Jak zapisać źródło strony internetowej w formacie ACS

Źródło: Nazwa strony internetowej. [Internet]. Miejsce wydania: Wydawca; [data aktualizacji lub data dostępu]. Dostępne na: .

Jak zapisać źródło strony internetowej w formacie AMA

Źródło: „Jak zarządzać czasem” na stronie internetowej www.time-management-guide.com

Źródło: „Jak zarządzać czasem” na stronie internetowej www.time-management-guide.com. [AMA]

34 wyświetlenia
bookmark icon