marketing online

jak zapisać stronę internetową chrome

• Zakładki: 1

Wstęp

Zapisywanie stron internetowych w przeglądarce Chrome jest łatwe i szybkie. Możesz zapisać stronę internetową, aby mieć dostęp do niej w przyszłości lub udostępnić ją innym. Możesz zapisać stronę internetową jako plik HTML lub jako obraz. Możesz również zapisać stronę internetową jako zakładkę, aby mieć szybki dostęp do niej w przyszłości. Zapisanie strony internetowej w przeglądarce Chrome jest proste i szybkie.

Jak zapisać stronę internetową Chrome za pomocą narzędzia do zapisywania stron

Aby zapisać stronę internetową Chrome za pomocą narzędzia do zapisywania stron, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz stronę internetową Chrome, którą chcesz zapisać.
2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu okna przeglądarki.
3. Wybierz opcję „Zapisz stronę jako”.
4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać stronę.
5. Kliknij przycisk „Zapisz”.

Strona internetowa zostanie zapisana w wybranym folderze.

Jak zapisać stronę internetową Chrome za pomocą skrótu

Aby zapisać stronę internetową Chrome za pomocą skrótu, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz stronę internetową w przeglądarce Chrome.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie internetowej i wybierz opcję „Zapisz jako”.
3. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać stronę internetową.
4. Kliknij przycisk „Zapisz”.

Po wykonaniu powyższych kroków strona internetowa zostanie zapisana jako skrót w wybranym folderze.

Jak zapisać stronę internetową Chrome za pomocą wtyczki

Aby zapisać stronę internetową Chrome za pomocą wtyczki, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Chrome i przejdź do strony, którą chcesz zapisać.
2. Kliknij ikonę wtyczki w prawym górnym rogu przeglądarki.
3. Wybierz opcję „Zapisz stronę”.
4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać stronę.
5. Kliknij przycisk „Zapisz”.

Strona zostanie zapisana w wybranym folderze.

Jak zapisać stronę internetową Chrome za pomocą przeglądarki

Aby zapisać stronę internetową w przeglądarce Chrome, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Chrome i przejdź do strony, którą chcesz zapisać.
2. Kliknij ikonę trzech poziomych kropek w prawym górnym rogu przeglądarki.
3. Wybierz opcję „Zapisz stronę jako” z menu.
4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać stronę.
5. Kliknij przycisk „Zapisz”.

Strona internetowa zostanie zapisana w wybranym folderze.

Jak zapisać stronę internetową Chrome za pomocą komendy

Aby zapisać stronę internetową Chrome za pomocą komendy, należy wpisać w oknie wiersza poleceń: „chrome.exe –save-page-as-mhtml”. Po wpisaniu tej komendy strona internetowa zostanie zapisana w formacie MHTML.

Jak zapisać stronę internetową Chrome za pomocą narzędzia do archiwizacji

Aby zapisać stronę internetową Chrome za pomocą narzędzia do archiwizacji, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Chrome i przejdź do strony internetowej, którą chcesz zapisać.
2. Kliknij ikonę menu w prawym górnym rogu przeglądarki i wybierz opcję „Więcej narzędzi”.
3. Wybierz opcję „Archiwizuj stronę”.
4. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać stronę internetową.
5. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zapisać stronę internetową.

Po wykonaniu powyższych kroków strona internetowa zostanie zapisana w wybranej lokalizacji za pomocą narzędzia do archiwizacji.

Jak zapisać stronę internetową Chrome za pomocą narzędzia do wycinania

Aby zapisać stronę internetową Chrome za pomocą narzędzia do wycinania, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz stronę internetową Chrome, którą chcesz zapisać.
2. Kliknij ikonę narzędzia do wycinania w prawym górnym rogu okna przeglądarki.
3. Wybierz opcję „Zapisz stronę”.
4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać stronę internetową.
5. Kliknij przycisk „Zapisz”.

Po wykonaniu powyższych kroków strona internetowa Chrome zostanie zapisana w wybranym folderze.

Jak zapisać stronę internetową Chrome za pomocą narzędzia do wyszukiwania

Aby zapisać stronę internetową Chrome za pomocą narzędzia do wyszukiwania, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Chrome i przejdź do strony, którą chcesz zapisać.
2. Kliknij ikonę menu w prawym górnym rogu przeglądarki i wybierz opcję „Zapisz stronę jako”.
3. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać stronę.
4. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zapisać stronę.

Po wykonaniu powyższych kroków strona internetowa zostanie zapisana w wybranej lokalizacji.

Jak zapisać stronę internetową Chrome za pomocą narzędzia do synchronizacji

Aby zapisać stronę internetową Chrome za pomocą narzędzia do synchronizacji, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Chrome i zaloguj się do swojego konta Google.
2. Przejdź do Ustawień Chrome i wybierz opcję „Synchronizuj ustawienia”.
3. Wybierz opcję „Zapisz strony internetowe”.
4. Wybierz stronę, którą chcesz zapisać i kliknij przycisk „Zapisz”.
5. Strona zostanie zapisana i będzie dostępna wszędzie, gdzie masz zalogowane swoje konto Google.

Jak zapisać stronę internetową Chrome za pomocą narzędzia do tworzenia kopii zapasowych

Aby zapisać stronę internetową Chrome za pomocą narzędzia do tworzenia kopii zapasowych, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Chrome i przejdź do strony, którą chcesz zapisać.
2. Kliknij ikonę menu w prawym górnym rogu przeglądarki i wybierz opcję „Ustawienia”.
3. Przejdź do sekcji „Narzędzia” i wybierz „Kopia zapasowa i przywracanie”.
4. Kliknij przycisk „Utwórz kopię zapasową”.
5. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać kopię zapasową i kliknij „Zapisz”.
6. Po zakończeniu procesu tworzenia kopii zapasowej, strona internetowa zostanie zapisana w wybranym folderze.

34 wyświetlenia
bookmark icon