marketing online

jak wydrukować całą stronę internetową

• Zakładki: 6

Wstęp

Wydrukowanie całej strony internetowej może być bardzo przydatne, jeśli chcesz zachować kopię danej strony lub po prostu chcesz mieć wydrukowany dokument do wglądu. Istnieje kilka sposobów wydrukowania całej strony internetowej, w zależności od tego, jaką przeglądarkę internetową używasz. W tym artykule omówimy, jak wydrukować całą stronę internetową za pomocą przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge.

Jak wydrukować stronę internetową za pomocą przeglądarki Chrome

Aby wydrukować stronę internetową za pomocą przeglądarki Chrome, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz stronę internetową w przeglądarce Chrome.
2. Kliknij ikonę drukarki w prawym górnym rogu okna przeglądarki.
3. Wybierz opcję „Drukuj” z menu.
4. Wybierz opcje drukowania, takie jak format strony, orientacja, rozmiar papieru i inne.
5. Kliknij przycisk „Drukuj”, aby wydrukować stronę internetową.

Jak wydrukować stronę internetową za pomocą przeglądarki Firefox

Aby wydrukować stronę internetową za pomocą przeglądarki Firefox, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz stronę internetową w przeglądarce Firefox.
2. Wybierz opcję „Drukuj” z menu „Plik”.
3. Wybierz opcję „Ustawienia drukowania”, aby dostosować ustawienia drukowania.
4. Wybierz opcję „Drukuj”, aby wydrukować stronę internetową.

Jak wydrukować stronę internetową za pomocą przeglądarki Safari

Aby wydrukować stronę internetową za pomocą przeglądarki Safari, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz stronę internetową, którą chcesz wydrukować.
2. Wybierz opcję „Drukuj” z menu „Plik” w górnym pasku narzędzi.
3. Wybierz opcję „Drukowanie” z menu „Formatowanie strony”.
4. Wybierz opcję „Drukuj” z menu „Drukowanie”.
5. Wybierz opcję „Drukuj” z menu „Drukowanie”.
6. Wybierz opcję „Drukuj” z menu „Drukowanie”.
7. Wybierz opcję „Drukuj” z menu „Drukowanie”.
8. Wybierz opcję „Drukuj” z menu „Drukowanie”.
9. Wybierz opcję „Drukuj” z menu „Drukowanie”.
10. Kliknij przycisk „Drukuj”, aby wydrukować stronę internetową.

Jak wydrukować stronę internetową za pomocą przeglądarki Edge

Aby wydrukować stronę internetową za pomocą przeglądarki Edge, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz stronę internetową w przeglądarce Edge.
2. Kliknij przycisk „Ustawienia i więcej” (trzy kropki po prawej stronie).
3. Wybierz opcję „Drukuj”.
4. Wybierz drukarkę, na której chcesz wydrukować stronę.
5. Ustaw opcje drukowania, takie jak orientacja, rozmiar strony, marginesy itp.
6. Kliknij przycisk „Drukuj”.

Jak wydrukować stronę internetową za pomocą narzędzia do wydruku w systemie Windows

Aby wydrukować stronę internetową za pomocą narzędzia do wydruku w systemie Windows, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz stronę internetową, którą chcesz wydrukować.
2. Wybierz opcję „Drukuj” z menu lub kliknij ikonę drukarki w prawym górnym rogu okna przeglądarki.
3. Wybierz drukarkę, na której chcesz wydrukować stronę internetową.
4. Ustaw opcje wydruku, takie jak liczba kopii, jakość druku, orientacja strony i inne.
5. Kliknij przycisk „Drukuj”, aby wydrukować stronę internetową.

Jak wydrukować stronę internetową za pomocą narzędzia do wydruku w systemie Mac OS

Aby wydrukować stronę internetową za pomocą narzędzia do wydruku w systemie Mac OS, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz stronę internetową, którą chcesz wydrukować.
2. Wybierz opcję „Drukuj” z menu „Plik” lub skorzystaj z skrótu klawiaturowego „Command + P”.
3. Wybierz drukarkę, do której chcesz wysłać stronę internetową.
4. Wybierz ustawienia drukowania, takie jak format strony, jakość druku, liczba kopii i inne.
5. Kliknij przycisk „Drukuj”, aby wysłać stronę internetową do drukarki.

Jak wydrukować stronę internetową za pomocą aplikacji mobilnych

Aby wydrukować stronę internetową za pomocą aplikacji mobilnych, należy wykonać następujące kroki. Po pierwsze, należy otworzyć stronę internetową, którą chce się wydrukować, w aplikacji mobilnej. Następnie, należy wybrać opcję „Drukuj” z menu. Po wybraniu tej opcji, pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać drukarkę, do której chce się wydrukować stronę internetową. Po wybraniu drukarki, należy wybrać opcję „Drukuj”, aby wydrukować stronę internetową. Po wydrukowaniu strony internetowej, należy zamknąć okno dialogowe i aplikację mobilną.

Jak wydrukować stronę internetową za pomocą skryptu JavaScript

Aby wydrukować stronę internetową za pomocą skryptu JavaScript, należy wykorzystać funkcję window.print(). Ta funkcja wywołuje okno dialogowe wydruku, które pozwala użytkownikowi wybrać opcje drukowania. Aby wywołać tę funkcję, należy dodać ją do skryptu JavaScript, który jest wykonywany na stronie internetowej. Przykładowo, jeśli chcemy wydrukować stronę internetową po kliknięciu przycisku, możemy dodać następujący kod do skryptu:

document.getElementById(„printButton”).addEventListener(„click”, function(){
window.print();
});

W powyższym przykładzie, po kliknięciu przycisku o identyfikatorze „printButton” zostanie wywołana funkcja window.print(), która wyświetli okno dialogowe wydruku.

Jak wydrukować stronę internetową za pomocą narzędzia do wydruku w systemie Linux

Aby wydrukować stronę internetową za pomocą narzędzia do wydruku w systemie Linux, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz stronę internetową, którą chcesz wydrukować.

2. Wybierz opcję „Drukuj” z menu lub kliknij przycisk „Drukuj” w prawym górnym rogu strony.

3. Wybierz narzędzie do wydruku, które chcesz użyć.

4. Ustaw parametry wydruku, takie jak format strony, jakość druku, liczba kopii itp.

5. Kliknij przycisk „Drukuj”, aby wydrukować stronę.

Jak wydrukować stronę internetową za pomocą narzędzia do wydruku w systemie Chrome OS

Aby wydrukować stronę internetową za pomocą narzędzia do wydruku w systemie Chrome OS, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz stronę internetową, którą chcesz wydrukować.
2. Kliknij ikonę menu w prawym górnym rogu ekranu.
3. Wybierz opcję „Drukuj” z listy.
4. Wybierz drukarkę, na której chcesz wydrukować stronę.
5. Ustaw opcje wydruku, takie jak orientacja, rozmiar strony, skalowanie i inne.
6. Kliknij przycisk „Drukuj”, aby wydrukować stronę.

47 wyświetleń
bookmark icon