marketing online

jak wstawić prezentację na stronę internetową

• Zakładki: 3

Wstęp

Prezentacje są doskonałym sposobem na przedstawienie informacji w atrakcyjny i przystępny sposób. Wstawienie prezentacji na stronę internetową może być łatwym i szybkim sposobem na udostępnienie jej szerszemu gronu odbiorców. W tym artykule omówimy, jak wstawić prezentację na stronę internetową, aby umożliwić jej szersze udostępnienie.

Jak wstawić prezentację PowerPoint na stronę internetową

Aby wstawić prezentację PowerPoint na stronę internetową, należy wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze, należy przesłać plik prezentacji na serwer internetowy. Można to zrobić za pomocą programu FTP lub przez przeglądarkę internetową. Po drugie, należy wstawić kod HTML na stronę internetową, aby wyświetlić prezentację. Kod HTML można znaleźć w ustawieniach prezentacji PowerPoint. Po trzecie, należy wstawić adres URL prezentacji do kodu HTML. Po czwarte, należy zapisać zmiany i odświeżyć stronę internetową, aby zobaczyć prezentację.

Jak wstawić prezentację Google Slides na stronę internetową

Aby wstawić prezentację Google Slides na stronę internetową, należy wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze, należy otworzyć prezentację w Google Slides i wybrać opcję „Udostępnij”. Następnie należy wybrać opcję „Udostępnij jako stronę internetową”. Po wybraniu tej opcji pojawi się link do prezentacji, który można skopiować i wstawić na stronę internetową. Można również wybrać opcję „Udostępnij jako embed”, aby wstawić prezentację jako element osadzony na stronie internetowej. Po wybraniu tej opcji pojawi się kod HTML, który należy skopiować i wstawić na stronę internetową. Po wykonaniu tych kroków prezentacja powinna być widoczna na stronie internetowej.

Jak wstawić prezentację Prezi na stronę internetową

Aby wstawić prezentację Prezi na stronę internetową, należy wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze, należy przejść do edytora prezentacji Prezi i wybrać opcję „Udostępnij”. Następnie należy wybrać opcję „Udostępnij jako link” i skopiować wygenerowany link. Kolejnym krokiem jest przejście do strony internetowej, na której chcemy umieścić prezentację. Następnie należy wstawić skopiowany link do odpowiedniego miejsca na stronie. Po wykonaniu tych czynności prezentacja Prezi powinna być widoczna na stronie internetowej.

Jak wstawić prezentację Adobe Spark na stronę internetową

Aby wstawić prezentację Adobe Spark na stronę internetową, należy wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze, należy otworzyć prezentację Adobe Spark i wybrać opcję „Udostępnij”. Następnie należy wybrać opcję „Kod HTML” i skopiować kod HTML, który pojawi się na ekranie. Następnie należy otworzyć plik HTML strony internetowej, na której chcemy umieścić prezentację Adobe Spark. Następnie należy wkleić skopiowany kod HTML w odpowiednim miejscu w pliku HTML strony internetowej. Po wklejeniu kodu HTML, należy zapisać plik HTML i odświeżyć stronę internetową, aby zobaczyć prezentację Adobe Spark.

Jak wstawić prezentację Keynote na stronę internetową

Aby wstawić prezentację Keynote na stronę internetową, należy wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze, należy przejść do aplikacji Keynote i otworzyć prezentację, którą chce się wstawić na stronę internetową. Następnie należy kliknąć opcję „Eksportuj” i wybrać format HTML. Po wybraniu tego formatu, prezentacja zostanie zapisana jako plik HTML. Następnie należy przejść do strony internetowej, na której chce się wstawić prezentację. Następnie należy wybrać opcję „Dodaj plik” i wybrać plik HTML, który został wcześniej wyeksportowany z aplikacji Keynote. Po wybraniu pliku, prezentacja zostanie wstawiona na stronę internetową.

Jak wstawić prezentację Slideshare na stronę internetową

Aby wstawić prezentację Slideshare na stronę internetową, należy wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze, należy zalogować się na swoje konto Slideshare. Następnie, należy wybrać prezentację, którą chce się wstawić na stronę internetową. Po wybraniu prezentacji, należy kliknąć przycisk „Udostępnij”. Pojawi się okno zawierające kod HTML, który należy skopiować i wkleić na stronę internetową. Po wklejeniu kodu, prezentacja powinna być widoczna na stronie internetowej.

Jak wstawić prezentację Microsoft Sway na stronę internetową

Aby wstawić prezentację Microsoft Sway na stronę internetową, należy wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze, należy otworzyć prezentację Sway i wybrać opcję „Udostępnij”. Następnie należy wybrać opcję „Udostępnij jako link” i skopiować link do prezentacji. Kolejnym krokiem jest otworzenie strony internetowej, na której chcemy umieścić prezentację. Następnie należy wstawić skopiowany link do prezentacji w odpowiednim miejscu na stronie. Po wstawieniu linku, prezentacja Sway powinna być widoczna na stronie internetowej.

Jak wstawić prezentację Haiku Deck na stronę internetową

Aby wstawić prezentację Haiku Deck na stronę internetową, należy wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze, należy zalogować się na swoje konto Haiku Deck i wybrać prezentację, którą chce się wstawić. Następnie należy kliknąć przycisk „Udostępnij” i wybrać opcję „Udostępnij na stronie internetowej”. Po wybraniu tej opcji, system wygeneruje kod HTML, który należy skopiować i wkleić na stronę internetową. Po wklejeniu kodu, prezentacja Haiku Deck powinna być widoczna na stronie internetowej.

Jak wstawić prezentację Canva na stronę internetową

Aby wstawić prezentację Canva na stronę internetową, należy wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze, należy przejść do strony internetowej Canva i zalogować się do swojego konta. Następnie należy wybrać prezentację, którą chce się wstawić na stronę internetową. Po wybraniu prezentacji należy kliknąć przycisk „Udostępnij”. Pojawi się okno z kilkoma opcjami udostępniania. Należy wybrać opcję „Kod HTML”. Po wybraniu tej opcji pojawi się kod HTML, który należy skopiować i wkleić na stronę internetową. Po wklejeniu kodu prezentacja powinna być widoczna na stronie internetowej.

Jak wstawić prezentację Powtoon na stronę internetową

Aby wstawić prezentację Powtoon na stronę internetową, należy wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze, należy zalogować się na swoje konto Powtoon i wybrać prezentację, którą chce się wstawić. Następnie należy kliknąć przycisk „Udostępnij” i wybrać opcję „Udostępnij na stronie internetowej”. Po wybraniu tej opcji, zostanie wyświetlony kod HTML, który należy skopiować i wkleić na stronę internetową. Po wklejeniu kodu, prezentacja Powtoon powinna być widoczna na stronie internetowej.

45 wyświetleń
bookmark icon