marketing online

jak usunąć wybierane strony internetowe

• Zakładki: 2

Wstęp

Usuwanie wybranych stron internetowych może być konieczne, jeśli strony te są niepożądane lub niebezpieczne. Może to być również konieczne, jeśli strony te są zbyt często wybierane i zaczynają zakłócać normalną pracę. Istnieje kilka sposobów na usunięcie wybranych stron internetowych, w zależności od tego, jakiego rodzaju przeglądarki używasz. W tym artykule omówimy, jak usunąć wybrane strony internetowe z różnych przeglądarek.

Jak usunąć strony internetowe z przeglądarki Chrome

Aby usunąć strony internetowe z przeglądarki Chrome, należy wykonać następujące czynności:
1. Otwórz przeglądarkę Chrome i kliknij ikonę trzech poziomych kropek w prawym górnym rogu.
2. Wybierz opcję „Ustawienia”.
3. Przewiń w dół do sekcji „Historia” i kliknij „Wyczyść dane przeglądania”.
4. Wybierz „Usunąć strony lub pliki”.
5. Wybierz „Usuń wszystko”.
6. Kliknij „Usuń”, aby potwierdzić usunięcie stron internetowych.

Jak usunąć strony internetowe z przeglądarki Firefox

Aby usunąć strony internetowe z przeglądarki Firefox, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Firefox i kliknij ikonę trzech poziomych kresek w prawym górnym rogu.
2. Wybierz opcję „Historia” z menu.
3. Wybierz „Usuń ostatnie”, aby usunąć ostatnio odwiedzone strony internetowe.
4. Wybierz „Usuń wszystko”, aby usunąć wszystkie odwiedzone strony internetowe.
5. Kliknij „Usuń”, aby potwierdzić usunięcie stron internetowych.

Jak usunąć strony internetowe z przeglądarki Safari

Aby usunąć strony internetowe z przeglądarki Safari, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Safari.
2. Kliknij ikonę „Historia” w pasku narzędzi.
3. Wybierz stronę internetową, którą chcesz usunąć.
4. Kliknij ikonę „Usuń” w prawym górnym rogu okna.
5. Potwierdź usunięcie strony internetowej, klikając „Usuń” w oknie dialogowym.

Jak usunąć strony internetowe z przeglądarki Internet Explorer

Aby usunąć strony internetowe z przeglądarki Internet Explorer, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer.
2. Kliknij ikonę Ustawienia i wybierz opcję Zarządzaj historią przeglądania.
3. Wybierz stronę internetową, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.
4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie strony internetowej.

Jak usunąć strony internetowe z przeglądarki Edge

Aby usunąć strony internetowe z przeglądarki Edge, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Edge i kliknij trzy poziome kropki w prawym górnym rogu.
2. Wybierz opcję Ustawienia.
3. Przewiń w dół do sekcji Historia i kliknij przycisk Wyczyść dane przeglądania.
4. Wybierz opcję Usuń wszystko.
5. Kliknij przycisk Wyczyść, aby potwierdzić usunięcie stron internetowych.

Jak usunąć strony internetowe z przeglądarki Opera

Aby usunąć strony internetowe z przeglądarki Opera, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Opera i kliknij ikonę trzech poziomych kresek w prawym górnym rogu.
2. Wybierz opcję „Ustawienia”.
3. Przejdź do sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo”.
4. Kliknij „Usuń dane przeglądania”.
5. Wybierz „Usuń wszystko”.
6. Kliknij „Usuń”, aby potwierdzić usunięcie stron internetowych.

Jak usunąć strony internetowe z przeglądarki Vivaldi

Aby usunąć strony internetowe z przeglądarki Vivaldi, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Vivaldi i przejdź do menu Ustawienia.
2. Wybierz zakładkę Historia.
3. Wybierz opcję Usuń historię.
4. Wybierz strony internetowe, które chcesz usunąć.
5. Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wybrane strony internetowe.

Jak usunąć strony internetowe z przeglądarki Brave

Aby usunąć strony internetowe z przeglądarki Brave, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Brave i kliknij ikonę trzech poziomych kresek w prawym górnym rogu.
2. Wybierz opcję Ustawienia.
3. Przejdź do zakładki Historia.
4. Wybierz opcję Usuń historię.
5. Wybierz strony internetowe, które chcesz usunąć.
6. Kliknij przycisk Usuń.

Jak usunąć strony internetowe z przeglądarki Tor

Aby usunąć strony internetowe z przeglądarki Tor, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Tor.
2. Kliknij ikonę trzech poziomych kresek w prawym górnym rogu ekranu.
3. Wybierz opcję „Ustawienia”.
4. Przejdź do zakładki „Historia”.
5. Wybierz opcję „Usuń historię”.
6. Wybierz strony internetowe, które chcesz usunąć.
7. Kliknij przycisk „Usuń”.

Po wykonaniu powyższych kroków wybrane strony internetowe zostaną usunięte z przeglądarki Tor.

Jak usunąć strony internetowe z przeglądarki innych producentów

Aby usunąć strony internetowe z przeglądarki innych producentów, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez danego producenta. W zależności od przeglądarki, może to wymagać otwarcia ustawień lub wybrania opcji usuwania historii przeglądania. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne usunięcie stron internetowych z listy zakładek lub zakładki „Ulubione”.

35 wyświetleń
bookmark icon