marketing online

jak przekierować stronę www na inny adres

• Zakładki: 4

Wstęp

Wprowadzenie

Przekierowanie strony internetowej na inny adres jest często używane przez właścicieli witryn, aby zapewnić swoim użytkownikom łatwy dostęp do zawartości. Przekierowanie strony internetowej może być wykonane za pomocą kodu HTML lub za pomocą pliku .htaccess. Może to być również wykonane za pomocą narzędzi do przekierowywania stron internetowych, takich jak Google Search Console lub narzędzia do przekierowywania stron internetowych oferowane przez niektórych dostawców usług hostingowych. W tym artykule omówimy, jak przekierować stronę internetową na inny adres za pomocą kodu HTML, pliku .htaccess i narzędzi do przekierowywania stron internetowych.

Jak skonfigurować przekierowanie strony www za pomocą pliku .htaccess

Aby skonfigurować przekierowanie strony www za pomocą pliku .htaccess, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz plik .htaccess w edytorze tekstu.

2. Wprowadź następujący kod:

RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [R=301,L]

3. Zastąp „example.com” adresem URL, do którego chcesz przekierować użytkowników.

4. Zapisz plik i zamknij edytor.

5. Prześlij plik .htaccess na serwer.

Po wykonaniu powyższych kroków przekierowanie strony www za pomocą pliku .htaccess zostanie skonfigurowane.

Jak skonfigurować przekierowanie strony www za pomocą panelu sterowania hostingu

Konfiguracja przekierowania strony www za pomocą panelu sterowania hostingu jest prosta i może być wykonana w kilku prostych krokach.

1. Zaloguj się do panelu sterowania hostingu.

2. Przejdź do sekcji „Ustawienia domeny”.

3. Wybierz domenę, którą chcesz przekierować.

4. Kliknij „Ustawienia przekierowania”.

5. Wprowadź adres URL, na który chcesz przekierować swoją stronę.

6. Wybierz typ przekierowania, który chcesz użyć.

7. Kliknij „Zapisz”, aby zapisać ustawienia.

Po wykonaniu powyższych kroków przekierowanie strony www zostało skonfigurowane za pomocą panelu sterowania hostingu.

Jak skonfigurować przekierowanie strony www za pomocą DNS

Konfiguracja przekierowania strony www za pomocą DNS jest prosta i może być wykonana w kilku prostych krokach.

Po pierwsze, należy zalogować się do panelu sterowania dostawcy usług DNS. Następnie należy wybrać domenę, którą chcesz przekierować.

Kolejnym krokiem jest dodanie rekordu typu „A” do wybranej domeny. Rekord „A” jest używany do przekierowania domeny do określonego adresu IP.

Następnie należy wprowadzić adres IP, na który ma być przekierowana domena.

Po wprowadzeniu adresu IP należy zapisać zmiany i zweryfikować, czy przekierowanie działa poprawnie.

Po wykonaniu powyższych kroków przekierowanie strony www za pomocą DNS powinno być skonfigurowane.

Jak skonfigurować przekierowanie strony www za pomocą usługi Cloudflare

Konfiguracja przekierowania strony www za pomocą usługi Cloudflare jest prosta i szybka. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

1. Zaloguj się do swojego konta Cloudflare i przejdź do zakładki „Routing”.

2. Kliknij przycisk „Create Page Rule”.

3. W polu „If the URL matches” wprowadź adres URL, który ma być przekierowany.

4. Wybierz opcję „Forwarding” z listy rozwijanej „Then the settings are”.

5. W polu „Destination URL” wprowadź adres URL, do którego ma być przekierowany ruch.

6. Kliknij przycisk „Save and Deploy”, aby zapisać i wdrożyć przekierowanie.

Po wykonaniu powyższych kroków przekierowanie strony www za pomocą usługi Cloudflare zostanie skonfigurowane.

Jak skonfigurować przekierowanie strony www za pomocą usługi Google Domains

Konfiguracja przekierowania strony www za pomocą usługi Google Domains jest prosta i szybka. Aby skonfigurować przekierowanie, należy wykonać następujące kroki:

1. Zaloguj się do swojego konta Google Domains.

2. Wybierz domenę, którą chcesz skonfigurować.

3. Przejdź do sekcji „Ustawienia” i wybierz „Przekierowania”.

4. Wprowadź adres URL, do którego chcesz przekierować swoją domenę.

5. Wybierz typ przekierowania, który chcesz skonfigurować (np. 301, 302 lub 307).

6. Kliknij przycisk „Dodaj przekierowanie”.

7. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zapisać zmiany.

Po wykonaniu powyższych kroków przekierowanie strony www za pomocą usługi Google Domains zostanie skonfigurowane.

Jak skonfigurować przekierowanie strony www za pomocą usługi Namecheap

Konfiguracja przekierowania strony www za pomocą usługi Namecheap jest prosta i szybka. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

1. Zaloguj się do swojego konta Namecheap i przejdź do zakładki „Kontrola domeny”.

2. Wybierz domenę, którą chcesz przekierować.

3. Kliknij „Zarządzaj”.

4. Przejdź do zakładki „Przekierowania”.

5. Kliknij „Dodaj nowe przekierowanie”.

6. Wprowadź adres URL, do którego chcesz przekierować swoją domenę.

7. Wybierz typ przekierowania (301 lub 302).

8. Kliknij „Zapisz”.

Po wykonaniu powyższych kroków przekierowanie strony www za pomocą usługi Namecheap powinno zostać skonfigurowane.

Jak skonfigurować przekierowanie strony www za pomocą usługi GoDaddy

Konfigurowanie przekierowania strony www za pomocą usługi GoDaddy jest proste i można to zrobić w kilku prostych krokach.

Krok 1: Zaloguj się do swojego konta GoDaddy.

Krok 2: Przejdź do sekcji „Moje produkty” i wybierz domenę, którą chcesz przekierować.

Krok 3: Kliknij „Zarządzaj” przy domenie, którą chcesz przekierować.

Krok 4: Przejdź do sekcji „Przekierowania” i kliknij „Dodaj przekierowanie”.

Krok 5: Wprowadź adres URL, do którego chcesz przekierować swoją domenę.

Krok 6: Wybierz typ przekierowania, który chcesz użyć.

Krok 7: Kliknij „Zapisz”, aby zapisać ustawienia.

Po wykonaniu powyższych kroków przekierowanie strony www za pomocą usługi GoDaddy powinno być skonfigurowane.

Jak skonfigurować przekierowanie strony www za pomocą usługi Microsoft Azure

Konfiguracja przekierowania strony www za pomocą usługi Microsoft Azure jest prosta i może być wykonana w kilku prostych krokach.

Krok 1: Przejdź do witryny Azure Portal i zaloguj się do swojego konta.

Krok 2: Wybierz pozycję „Usługi sieciowe” i kliknij „Przekierowania URL”.

Krok 3: Kliknij „Dodaj przekierowanie URL”, aby utworzyć nowe przekierowanie.

Krok 4: Wprowadź adres URL źródłowy i docelowy, a następnie wybierz typ przekierowania.

Krok 5: Kliknij „Utwórz”, aby zapisać ustawienia.

Po zakończeniu konfiguracji przekierowanie URL powinno działać poprawnie.

Jak skonfigurować przekierowanie strony www za pomocą usługi Amazon Route 53

Amazon Route 53 jest usługą DNS, która umożliwia przekierowanie stron internetowych. Aby skonfigurować przekierowanie strony www za pomocą usługi Amazon Route 53, należy wykonać następujące kroki:

1. Zaloguj się do konta Amazon Web Services i przejdź do usługi Amazon Route 53.

2. Wybierz domenę, którą chcesz przekierować.

3. Kliknij przycisk „Utwórz rekord przekierowania”.

4. Wprowadź adres URL docelowy, do którego chcesz przekierować stronę.

5. Wybierz typ przekierowania, który chcesz użyć.

6. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zapisać ustawienia.

Po wykonaniu powyższych kroków przekierowanie strony www zostanie skonfigurowane za pomocą usługi Amazon Route 53.

Jak skonfigurować przekierowanie strony www za pomocą usługi DigitalOcean

Konfiguracja przekierowania strony www za pomocą usługi DigitalOcean jest prosta i może być wykonana w kilku prostych krokach.

Po pierwsze, zaloguj się do swojego konta DigitalOcean i przejdź do sekcji „DNS”. Następnie kliknij „Dodaj domenę” i wprowadź nazwę domeny, którą chcesz przekierować.

Po wprowadzeniu nazwy domeny, kliknij „Dodaj rekord” i wybierz typ rekordu „CNAME”. W polu „Nazwa” wprowadź nazwę domeny, którą chcesz przekierować, a w polu „Wartość” wprowadź adres URL, do którego chcesz przekierować.

Po zakończeniu wprowadzania informacji, kliknij „Zapisz”, aby zapisać ustawienia. Po zapisaniu ustawień przekierowanie strony www powinno zostać skonfigurowane.

48 wyświetleń
bookmark icon