marketing online

jak odblokować stronę internetową mozilla

• Zakładki: 5

Wstęp

Jeśli chcesz odblokować stronę internetową w przeglądarce Mozilla Firefox, możesz to zrobić w kilku prostych krokach. Przeglądarka Mozilla Firefox ma wbudowane narzędzie do blokowania stron internetowych, które można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb. Możesz również dodać lub usunąć strony internetowe z listy blokowanych stron. W tym artykule omówimy, jak odblokować stronę internetową w przeglądarce Mozilla Firefox.

Jak odblokować stronę internetową Mozilla Firefox

Aby odblokować stronę internetową w przeglądarce Mozilla Firefox, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Mozilla Firefox.
2. Kliknij ikonę trzech poziomych kresek w prawym górnym rogu okna przeglądarki.
3. Wybierz opcję „Ustawienia”.
4. Przejdź do sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo”.
5. Znajdź sekcję „Blokowanie treści”.
6. Wybierz opcję „Wyłącz blokowanie treści”.
7. Kliknij przycisk „Zapisz zmiany”.

Po wykonaniu powyższych kroków strona internetowa zostanie odblokowana w przeglądarce Mozilla Firefox.

Jak odblokować stronę internetową Mozilla Thunderbird

Aby odblokować stronę internetową Mozilla Thunderbird, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz program Mozilla Thunderbird.
2. Przejdź do menu Narzędzia i wybierz opcję Ustawienia.
3. Przejdź do zakładki Bezpieczeństwo i wybierz opcję Blokowanie stron internetowych.
4. Wybierz opcję Wyłącz blokowanie stron internetowych.
5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Po wykonaniu powyższych kroków strona internetowa Mozilla Thunderbird powinna zostać odblokowana.

Jak odblokować stronę internetową Mozilla SeaMonkey

Aby odblokować stronę internetową Mozilla SeaMonkey, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Mozilla SeaMonkey.
2. Kliknij menu Narzędzia i wybierz opcję Ustawienia.
3. Przejdź do zakładki Prywatność i bezpieczeństwo.
4. Zaznacz pole wyboru Blokuj wszystkie strony internetowe, które nie są zaufane.
5. Kliknij przycisk Wyjdź.
6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
7. Odśwież stronę internetową, aby upewnić się, że została odblokowana.

Jak odblokować stronę internetową Mozilla Sunbird

Aby odblokować stronę internetową Mozilla Sunbird, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony Mozilla Sunbird.
2. Kliknij ikonę zablokowanej strony w prawym górnym rogu.
3. Wybierz opcję „Odblokuj stronę”.
4. Kliknij przycisk „Odblokuj”.

Po wykonaniu powyższych kroków strona internetowa Mozilla Sunbird powinna zostać odblokowana.

Jak odblokować stronę internetową Mozilla Suite

Aby odblokować stronę internetową Mozilla Suite, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Mozilla Suite.
2. Kliknij menu Narzędzia i wybierz opcję Ustawienia.
3. Przejdź do zakładki Bezpieczeństwo i wybierz opcję Blokowanie stron.
4. Wybierz opcję Wyłącz blokowanie stron i zapisz zmiany.
5. Odśwież stronę internetową, aby upewnić się, że została odblokowana.

Jak odblokować stronę internetową Mozilla Prism

Aby odblokować stronę internetową Mozilla Prism, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz program Mozilla Firefox.
2. Przejdź do menu Narzędzia i wybierz opcję Ustawienia.
3. Przejdź do zakładki Prywatność i bezpieczeństwo.
4. Znajdź sekcję Blokowanie treści i wybierz opcję Wyłącz blokowanie treści.
5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Po wykonaniu powyższych kroków strona internetowa Mozilla Prism powinna zostać odblokowana.

Jak odblokować stronę internetową Mozilla Camino

Aby odblokować stronę internetową Mozilla Camino, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Mozilla Camino.
2. Kliknij menu „Narzędzia” i wybierz „Preferencje”.
3. Przejdź do zakładki „Bezpieczeństwo”.
4. Zaznacz opcję „Zezwalaj na dostęp do stron internetowych, które zostały zablokowane”.
5. Kliknij przycisk „Zastosuj” i zamknij okno.

Po wykonaniu powyższych kroków strona internetowa Mozilla Camino powinna zostać odblokowana.

Jak odblokować stronę internetową Mozilla Firefox OS

Aby odblokować stronę internetową w systemie Mozilla Firefox OS, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Mozilla Firefox OS.
2. Przejdź do Ustawień i wybierz opcję Bezpieczeństwo.
3. Wybierz opcję Blokowanie stron.
4. Wybierz stronę, którą chcesz odblokować.
5. Kliknij przycisk Usuń, aby odblokować stronę.

Po wykonaniu powyższych kroków strona internetowa zostanie odblokowana i będzie dostępna do przeglądania.

Jak odblokować stronę internetową Mozilla Firefox Focus

Aby odblokować stronę internetową Mozilla Firefox Focus, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz aplikację Mozilla Firefox Focus na swoim urządzeniu.
2. Przejdź do Ustawień i wybierz opcję Blokowanie stron.
3. Wybierz stronę, którą chcesz odblokować.
4. Kliknij przycisk Odblokuj, aby odblokować stronę.

Po wykonaniu powyższych kroków strona internetowa Mozilla Firefox Focus zostanie odblokowana.

Jak odblokować stronę internetową Mozilla Firefox for Android

Aby odblokować stronę internetową w przeglądarce Mozilla Firefox na urządzeniu z systemem Android, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz przeglądarkę Mozilla Firefox na swoim urządzeniu.
2. Przejdź do menu Ustawienia i wybierz opcję Prywatność i bezpieczeństwo.
3. Zaznacz opcję Blokowanie treści.
4. Wybierz opcję Blokowanie stron.
5. Wybierz stronę, którą chcesz odblokować.
6. Kliknij przycisk Odblokuj.

Po wykonaniu powyższych kroków strona internetowa powinna zostać odblokowana w przeglądarce Mozilla Firefox na urządzeniu z systemem Android.

47 wyświetleń
bookmark icon